[PATCH] export: introduce 'Unix Date' header with the date spelled out

Augie Fackler raf at durin42.com
Fri Feb 8 12:52:47 CST 2013


On Feb 8, 2013, at 6:08 PM, Mads Kiilerich <mads at kiilerich.com> wrote:

> # HG changeset patch
> # User Mads Kiilerich <mads at kiilerich.com>
> # Date 1360346908 -3600
> # Node ID 990ae56ef86ea6b2357f022acc8e8e7c72f9ecc8
> # Parent 5ad1b38d9eb9f7f7ecdb9a0281178070837c47d7
> export: introduce 'Unix Date' header with the date spelled out
> 
> 'export' is the official export format and used by patchbomb, but it will only
> include date as a timestamp that most humans might find it hard to relate to.
> It is very convenient when reviewing a patch to be able to see what timestamp
> the patch will end up with.
> 
> This patch will introduce a new 'Unix Date' header. Tools parsing headers
> should just ignore this 'unknown' line.

I'm a fan.


> 
> diff --git a/mercurial/cmdutil.py b/mercurial/cmdutil.py
> --- a/mercurial/cmdutil.py
> +++ b/mercurial/cmdutil.py
> @@ -570,6 +570,7 @@
>     write("# HG changeset patch\n")
>     write("# User %s\n" % ctx.user())
>     write("# Date %d %d\n" % ctx.date())
> +    write("# Unix Date %s\n" % util.datestr(ctx.date()))
>     if branch and branch != 'default':
>       write("# Branch %s\n" % branch)
>     write("# Node ID %s\n" % hex(node))
> diff --git a/tests/test-alias.t b/tests/test-alias.t
> --- a/tests/test-alias.t
> +++ b/tests/test-alias.t
> @@ -181,6 +181,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 0 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
>  # Node ID e63c23eaa88ae77967edcf4ea194d31167c478b0
>  # Parent 0000000000000000000000000000000000000000
>  foo
> @@ -224,7 +225,7 @@
>  2
> 
>  $ hg tglog
> - @ 1:7e7f92de180e: 'bar'
> + @ 1:c21cdb83e45b: 'bar'
>  |
>  o 0:e63c23eaa88a: 'foo'
> 
> @@ -237,15 +238,15 @@
>    idalias idaliaslong idaliasshell identify import incoming init
>  [255]
>  $ hg id
> - 7e7f92de180e tip
> + c21cdb83e45b tip
>  $ hg ida
>  hg: command 'ida' is ambiguous:
>    idalias idaliaslong idaliasshell
>  [255]
>  $ hg idalias
> - 7e7f92de180e tip
> + c21cdb83e45b tip
>  $ hg idaliasl
> - 7e7f92de180e tip
> + c21cdb83e45b tip
>  $ hg idaliass
>  test
>  $ hg parentsshell
> diff --git a/tests/test-export.t b/tests/test-export.t
> --- a/tests/test-export.t
> +++ b/tests/test-export.t
> @@ -108,6 +108,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 0 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
>  # Node ID 5f17a83f5fbd9414006a5e563eab4c8a00729efd
>  # Parent 747d3c68f8ec44bb35816bfcd59aeb50b9654c2f
>  foo-10
> @@ -154,6 +155,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 0 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
>  # Node ID * (glob)
>  # Parent * (glob)
>  !"#$%&(,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
> diff --git a/tests/test-graft.t b/tests/test-graft.t
> --- a/tests/test-graft.t
> +++ b/tests/test-graft.t
> @@ -84,6 +84,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User foo
>  # Date 0 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
>  # Node ID ef0ef43d49e79e81ddafdc7997401ba0041efc82
>  # Parent 68795b066622ca79a25816a662041d8f78f3cd9e
>  2
> @@ -324,6 +325,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User bar
>  # Date 0 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
>  # Node ID 64ecd9071ce83c6e62f538d8ce7709d53f32ebf7
>  # Parent 4bdb9a9d0b84ffee1d30f0dfc7744cade17aa19c
>  1
> @@ -351,6 +353,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 0 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
>  # Node ID 2e80e1351d6ed50302fe1e05f8bd1d4d412b6e11
>  # Parent e5a51ae854a8bbaaf25cc5c6a57ff46042dadbb4
>  2
> diff --git a/tests/test-histedit-fold.t b/tests/test-histedit-fold.t
> --- a/tests/test-histedit-fold.t
> +++ b/tests/test-histedit-fold.t
> @@ -295,6 +295,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 0 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
>  # Node ID 10c647b2cdd54db0603ecb99b2ff5ce66d5a5323
>  # Parent 0189ba417d34df9dda55f88b637dcae9917b5964
>  +4
> diff --git a/tests/test-import.t b/tests/test-import.t
> --- a/tests/test-import.t
> +++ b/tests/test-import.t
> @@ -853,6 +853,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User User B
>  # Date 0 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
>  # Node ID eb56ab91903632294ac504838508cb370c0901d2
>  # Parent 0000000000000000000000000000000000000000
>  from: tricky!
> diff --git a/tests/test-issue1175.t b/tests/test-issue1175.t
> --- a/tests/test-issue1175.t
> +++ b/tests/test-issue1175.t
> @@ -44,6 +44,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 0 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
>  # Node ID 89e8e4be0de296fa3d6dd7825ccc44d7dc0f1f3b
>  # Parent 7fc86ba705e717a721dbc361bf8c9bc05a18ca2f
>  5
> diff --git a/tests/test-keyword.t b/tests/test-keyword.t
> --- a/tests/test-keyword.t
> +++ b/tests/test-keyword.t
> @@ -528,6 +528,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User User Name <user at example.com>
>  # Date 1 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:01 1970 +0000
>  # Node ID 40a904bbbe4cd4ab0a1f28411e35db26341a40ad
>  # Parent ef63ca68695bc9495032c6fda1350c71e6d256e9
>  cndiff
> diff --git a/tests/test-patchbomb.t b/tests/test-patchbomb.t
> --- a/tests/test-patchbomb.t
> +++ b/tests/test-patchbomb.t
> @@ -27,6 +27,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 1 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:01 1970 +0000
>  # Node ID 8580ff50825a50c8f716709acdf8de0deddcd6ab
>  # Parent 0000000000000000000000000000000000000000
>  a
> @@ -98,6 +99,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 1 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:01 1970 +0000
>  # Node ID 8580ff50825a50c8f716709acdf8de0deddcd6ab
>  # Parent 0000000000000000000000000000000000000000
>  a
> @@ -126,6 +128,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 2 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:02 1970 +0000
>  # Node ID 97d72e5f12c7e84f85064aa72e5a297142c36ed9
>  # Parent 8580ff50825a50c8f716709acdf8de0deddcd6ab
>  b
> @@ -258,6 +261,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 4 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:04 1970 +0000
>  # Node ID 909a00e13e9d78b575aeee23dddbada46d5a143f
>  # Parent ff2c9fa2018b15fa74b33363bda9527323e2a99f
>  utf-8 content
> @@ -297,21 +301,23 @@
>  To: foo
>  Cc: bar
> 
> - IyBIRyBjaGFuZ2VzZXQgcGF0Y2gKIyBVc2VyIHRlc3QKIyBEYXRlIDQgMAojIE5vZGUgSUQgOTA5
> - YTAwZTEzZTlkNzhiNTc1YWVlZTIzZGRkYmFkYTQ2ZDVhMTQzZgojIFBhcmVudCAgZmYyYzlmYTIw
> - MThiMTVmYTc0YjMzMzYzYmRhOTUyNzMyM2UyYTk5Zgp1dGYtOCBjb250ZW50CgpkaWZmIC1yIGZm
> - MmM5ZmEyMDE4YiAtciA5MDlhMDBlMTNlOWQgZGVzY3JpcHRpb24KLS0tIC9kZXYvbnVsbAlUaHUg
> - SmFuIDAxIDAwOjAwOjAwIDE5NzAgKzAwMDAKKysrIGIvZGVzY3JpcHRpb24JVGh1IEphbiAwMSAw
> - MDowMDowNCAxOTcwICswMDAwCkBAIC0wLDAgKzEsMyBAQAorYSBtdWx0aWxpbmUKKworZGVzY3Jp
> - cHRpb24KZGlmZiAtciBmZjJjOWZhMjAxOGIgLXIgOTA5YTAwZTEzZTlkIHV0ZgotLS0gL2Rldi9u
> - dWxsCVRodSBKYW4gMDEgMDA6MDA6MDAgMTk3MCArMDAwMAorKysgYi91dGYJVGh1IEphbiAwMSAw
> - MDowMDowNCAxOTcwICswMDAwCkBAIC0wLDAgKzEsMSBAQAoraMO2bW1hIQo=
> + IyBIRyBjaGFuZ2VzZXQgcGF0Y2gKIyBVc2VyIHRlc3QKIyBEYXRlIDQgMAojIFVuaXggRGF0ZSBU
> + aHUgSmFuIDAxIDAwOjAwOjA0IDE5NzAgKzAwMDAKIyBOb2RlIElEIDkwOWEwMGUxM2U5ZDc4YjU3
> + NWFlZWUyM2RkZGJhZGE0NmQ1YTE0M2YKIyBQYXJlbnQgIGZmMmM5ZmEyMDE4YjE1ZmE3NGIzMzM2
> + M2JkYTk1MjczMjNlMmE5OWYKdXRmLTggY29udGVudAoKZGlmZiAtciBmZjJjOWZhMjAxOGIgLXIg
> + OTA5YTAwZTEzZTlkIGRlc2NyaXB0aW9uCi0tLSAvZGV2L251bGwJVGh1IEphbiAwMSAwMDowMDow
> + MCAxOTcwICswMDAwCisrKyBiL2Rlc2NyaXB0aW9uCVRodSBKYW4gMDEgMDA6MDA6MDQgMTk3MCAr
> + MDAwMApAQCAtMCwwICsxLDMgQEAKK2EgbXVsdGlsaW5lCisKK2Rlc2NyaXB0aW9uCmRpZmYgLXIg
> + ZmYyYzlmYTIwMThiIC1yIDkwOWEwMGUxM2U5ZCB1dGYKLS0tIC9kZXYvbnVsbAlUaHUgSmFuIDAx
> + IDAwOjAwOjAwIDE5NzAgKzAwMDAKKysrIGIvdXRmCVRodSBKYW4gMDEgMDA6MDA6MDQgMTk3MCAr
> + MDAwMApAQCAtMCwwICsxLDEgQEAKK2jDtm1tYSEK
> 
> 
>  $ python -c 'print open("mbox").read().split("\n\n")[1].decode("base64")'
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 4 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:04 1970 +0000
>  # Node ID 909a00e13e9d78b575aeee23dddbada46d5a143f
>  # Parent ff2c9fa2018b15fa74b33363bda9527323e2a99f
>  utf-8 content
> @@ -357,6 +363,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 4 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:04 1970 +0000
>  # Node ID a2ea8fc83dd8b93cfd86ac97b28287204ab806e1
>  # Parent 909a00e13e9d78b575aeee23dddbada46d5a143f
>  long line
> @@ -407,6 +414,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 4 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:04 1970 +0000
>  # Node ID a2ea8fc83dd8b93cfd86ac97b28287204ab806e1
>  # Parent 909a00e13e9d78b575aeee23dddbada46d5a143f
>  long line
> @@ -465,6 +473,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 5 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:05 1970 +0000
>  # Node ID 240fb913fc1b7ff15ddb9f33e73d82bf5277c720
>  # Parent a2ea8fc83dd8b93cfd86ac97b28287204ab806e1
>  isolatin 8-bit encoding
> @@ -513,6 +522,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 3 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:03 1970 +0000
>  # Node ID ff2c9fa2018b15fa74b33363bda9527323e2a99f
>  # Parent 97d72e5f12c7e84f85064aa72e5a297142c36ed9
>  c
> @@ -590,6 +600,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 1 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:01 1970 +0000
>  # Node ID 8580ff50825a50c8f716709acdf8de0deddcd6ab
>  # Parent 0000000000000000000000000000000000000000
>  a
> @@ -622,6 +633,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 2 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:02 1970 +0000
>  # Node ID 97d72e5f12c7e84f85064aa72e5a297142c36ed9
>  # Parent 8580ff50825a50c8f716709acdf8de0deddcd6ab
>  b
> @@ -659,6 +671,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 3 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:03 1970 +0000
>  # Node ID ff2c9fa2018b15fa74b33363bda9527323e2a99f
>  # Parent 97d72e5f12c7e84f85064aa72e5a297142c36ed9
>  c
> @@ -698,6 +711,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 4 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:04 1970 +0000
>  # Node ID a2ea8fc83dd8b93cfd86ac97b28287204ab806e1
>  # Parent 909a00e13e9d78b575aeee23dddbada46d5a143f
>  long line
> @@ -771,6 +785,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 1 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:01 1970 +0000
>  # Node ID 8580ff50825a50c8f716709acdf8de0deddcd6ab
>  # Parent 0000000000000000000000000000000000000000
>  a
> @@ -805,6 +820,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 2 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:02 1970 +0000
>  # Node ID 97d72e5f12c7e84f85064aa72e5a297142c36ed9
>  # Parent 8580ff50825a50c8f716709acdf8de0deddcd6ab
>  b
> @@ -839,6 +855,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 4 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:04 1970 +0000
>  # Node ID a2ea8fc83dd8b93cfd86ac97b28287204ab806e1
>  # Parent 909a00e13e9d78b575aeee23dddbada46d5a143f
>  long line
> @@ -902,6 +919,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 3 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:03 1970 +0000
>  # Node ID ff2c9fa2018b15fa74b33363bda9527323e2a99f
>  # Parent 97d72e5f12c7e84f85064aa72e5a297142c36ed9
>  c
> @@ -949,6 +967,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 4 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:04 1970 +0000
>  # Node ID a2ea8fc83dd8b93cfd86ac97b28287204ab806e1
>  # Parent 909a00e13e9d78b575aeee23dddbada46d5a143f
>  long line
> @@ -1002,6 +1021,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 3 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:03 1970 +0000
>  # Node ID ff2c9fa2018b15fa74b33363bda9527323e2a99f
>  # Parent 97d72e5f12c7e84f85064aa72e5a297142c36ed9
>  c
> @@ -1021,6 +1041,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 3 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:03 1970 +0000
>  # Node ID ff2c9fa2018b15fa74b33363bda9527323e2a99f
>  # Parent 97d72e5f12c7e84f85064aa72e5a297142c36ed9
>  c
> @@ -1087,6 +1108,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 1 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:01 1970 +0000
>  # Node ID 8580ff50825a50c8f716709acdf8de0deddcd6ab
>  # Parent 0000000000000000000000000000000000000000
>  a
> @@ -1130,6 +1152,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 2 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:02 1970 +0000
>  # Node ID 97d72e5f12c7e84f85064aa72e5a297142c36ed9
>  # Parent 8580ff50825a50c8f716709acdf8de0deddcd6ab
>  b
> @@ -1173,6 +1196,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 4 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:04 1970 +0000
>  # Node ID a2ea8fc83dd8b93cfd86ac97b28287204ab806e1
>  # Parent 909a00e13e9d78b575aeee23dddbada46d5a143f
>  long line
> @@ -1241,6 +1265,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 3 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:03 1970 +0000
>  # Node ID ff2c9fa2018b15fa74b33363bda9527323e2a99f
>  # Parent 97d72e5f12c7e84f85064aa72e5a297142c36ed9
>  c
> @@ -1291,6 +1316,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 3 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:03 1970 +0000
>  # Node ID ff2c9fa2018b15fa74b33363bda9527323e2a99f
>  # Parent 97d72e5f12c7e84f85064aa72e5a297142c36ed9
>  c
> @@ -1342,6 +1368,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 1 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:01 1970 +0000
>  # Node ID 8580ff50825a50c8f716709acdf8de0deddcd6ab
>  # Parent 0000000000000000000000000000000000000000
>  a
> @@ -1370,6 +1397,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 2 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:02 1970 +0000
>  # Node ID 97d72e5f12c7e84f85064aa72e5a297142c36ed9
>  # Parent 8580ff50825a50c8f716709acdf8de0deddcd6ab
>  b
> @@ -1404,6 +1432,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 3 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:03 1970 +0000
>  # Node ID ff2c9fa2018b15fa74b33363bda9527323e2a99f
>  # Parent 97d72e5f12c7e84f85064aa72e5a297142c36ed9
>  c
> @@ -1438,6 +1467,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 3 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:03 1970 +0000
>  # Node ID ff2c9fa2018b15fa74b33363bda9527323e2a99f
>  # Parent 97d72e5f12c7e84f85064aa72e5a297142c36ed9
>  c
> @@ -1480,6 +1510,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 3 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:03 1970 +0000
>  # Node ID ff2c9fa2018b15fa74b33363bda9527323e2a99f
>  # Parent 97d72e5f12c7e84f85064aa72e5a297142c36ed9
>  c
> @@ -1536,6 +1567,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 1 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:01 1970 +0000
>  # Node ID 8580ff50825a50c8f716709acdf8de0deddcd6ab
>  # Parent 0000000000000000000000000000000000000000
>  a
> @@ -1570,6 +1602,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 2 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:02 1970 +0000
>  # Node ID 97d72e5f12c7e84f85064aa72e5a297142c36ed9
>  # Parent 8580ff50825a50c8f716709acdf8de0deddcd6ab
>  b
> @@ -1607,6 +1640,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 0 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
>  # Node ID 7aead2484924c445ad8ce2613df91f52f9e502ed
>  # Parent 045ca29b1ea20e4940411e695e20e521f2f0f98e
>  Added tag two, two.diff for changeset ff2c9fa2018b
> @@ -1646,6 +1680,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 1 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:01 1970 +0000
>  # Node ID 8580ff50825a50c8f716709acdf8de0deddcd6ab
>  # Parent 0000000000000000000000000000000000000000
>  a
> @@ -1674,6 +1709,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 2 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:02 1970 +0000
>  # Node ID 97d72e5f12c7e84f85064aa72e5a297142c36ed9
>  # Parent 8580ff50825a50c8f716709acdf8de0deddcd6ab
>  b
> @@ -1728,6 +1764,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 1 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:01 1970 +0000
>  # Node ID 8580ff50825a50c8f716709acdf8de0deddcd6ab
>  # Parent 0000000000000000000000000000000000000000
>  a
> @@ -1756,6 +1793,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 2 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:02 1970 +0000
>  # Node ID 97d72e5f12c7e84f85064aa72e5a297142c36ed9
>  # Parent 8580ff50825a50c8f716709acdf8de0deddcd6ab
>  b
> @@ -1789,6 +1827,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 3 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:03 1970 +0000
>  # Node ID ff2c9fa2018b15fa74b33363bda9527323e2a99f
>  # Parent 97d72e5f12c7e84f85064aa72e5a297142c36ed9
>  c
> @@ -1840,6 +1879,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 1 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:01 1970 +0000
>  # Node ID 8580ff50825a50c8f716709acdf8de0deddcd6ab
>  # Parent 0000000000000000000000000000000000000000
>  a
> @@ -1868,6 +1908,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 2 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:02 1970 +0000
>  # Node ID 97d72e5f12c7e84f85064aa72e5a297142c36ed9
>  # Parent 8580ff50825a50c8f716709acdf8de0deddcd6ab
>  b
> @@ -1901,6 +1942,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 3 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:03 1970 +0000
>  # Node ID ff2c9fa2018b15fa74b33363bda9527323e2a99f
>  # Parent 97d72e5f12c7e84f85064aa72e5a297142c36ed9
>  c
> @@ -1952,6 +1994,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 1 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:01 1970 +0000
>  # Node ID 8580ff50825a50c8f716709acdf8de0deddcd6ab
>  # Parent 0000000000000000000000000000000000000000
>  a
> @@ -1980,6 +2023,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 2 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:02 1970 +0000
>  # Node ID 97d72e5f12c7e84f85064aa72e5a297142c36ed9
>  # Parent 8580ff50825a50c8f716709acdf8de0deddcd6ab
>  b
> @@ -2017,6 +2061,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 1 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:01 1970 +0000
>  # Node ID 8580ff50825a50c8f716709acdf8de0deddcd6ab
>  # Parent 0000000000000000000000000000000000000000
>  a
> @@ -2056,6 +2101,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 1 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:01 1970 +0000
>  # Node ID 8580ff50825a50c8f716709acdf8de0deddcd6ab
>  # Parent 0000000000000000000000000000000000000000
>  a
> @@ -2144,6 +2190,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 3 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:03 1970 +0000
>  # Node ID ff2c9fa2018b15fa74b33363bda9527323e2a99f
>  # Parent 97d72e5f12c7e84f85064aa72e5a297142c36ed9
>  c
> @@ -2171,6 +2218,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 4 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:04 1970 +0000
>  # Node ID 909a00e13e9d78b575aeee23dddbada46d5a143f
>  # Parent ff2c9fa2018b15fa74b33363bda9527323e2a99f
>  utf-8 content
> @@ -2205,6 +2253,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 4 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:04 1970 +0000
>  # Node ID a2ea8fc83dd8b93cfd86ac97b28287204ab806e1
>  # Parent 909a00e13e9d78b575aeee23dddbada46d5a143f
>  long line
> @@ -2248,6 +2297,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 5 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:05 1970 +0000
>  # Node ID 240fb913fc1b7ff15ddb9f33e73d82bf5277c720
>  # Parent a2ea8fc83dd8b93cfd86ac97b28287204ab806e1
>  isolatin 8-bit encoding
> @@ -2275,6 +2325,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 0 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
>  # Node ID 5d5ef15dfe5e7bd3a4ee154b5fff76c7945ec433
>  # Parent 240fb913fc1b7ff15ddb9f33e73d82bf5277c720
>  Added tag zero, zero.foo for changeset 8580ff50825a
> @@ -2303,6 +2354,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 4 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:04 1970 +0000
>  # Branch test
>  # Node ID 2f9fa9b998c5fe3ac2bd9a2b14bfcbeecbc7c268
>  # Parent 97d72e5f12c7e84f85064aa72e5a297142c36ed9
> @@ -2338,6 +2390,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date 4 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:04 1970 +0000
>  # Branch test
>  # Node ID 2f9fa9b998c5fe3ac2bd9a2b14bfcbeecbc7c268
>  # Parent 97d72e5f12c7e84f85064aa72e5a297142c36ed9
> diff --git a/tests/test-rebase-collapse.t b/tests/test-rebase-collapse.t
> --- a/tests/test-rebase-collapse.t
> +++ b/tests/test-rebase-collapse.t
> @@ -569,6 +569,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User user1
>  # Date 0 0
> + # Unix Date Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
>  # Node ID f338eb3c2c7cc5b5915676a2376ba7ac558c5213
>  # Parent 41acb9dca9eb976e84cd21fcb756b4afa5a35c09
>  E
> diff --git a/tests/test-rebase-mq.t b/tests/test-rebase-mq.t
> --- a/tests/test-rebase-mq.t
> +++ b/tests/test-rebase-mq.t
> @@ -102,6 +102,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date ?????????? ? (glob)
> + # Unix Date * (glob)
>  # Node ID ???????????????????????????????????????? (glob)
>  # Parent bac9ed9960d8992bcad75864a879fa76cadaf1b0
>  P0
> @@ -124,6 +125,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date ?????????? ? (glob)
> + # Unix Date * (glob)
>  # Node ID ???????????????????????????????????????? (glob)
>  # Parent ???????????????????????????????????????? (glob)
>  P1
> @@ -209,6 +211,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date ?????????? ? (glob)
> + # Unix Date * (glob)
>  # Node ID ???????????????????????????????????????? (glob)
>  # Parent bac9ed9960d8992bcad75864a879fa76cadaf1b0
>  P0 (git)
> @@ -224,6 +227,7 @@
>  # HG changeset patch
>  # User test
>  # Date ?????????? ? (glob)
> + # Unix Date * (glob)
>  # Node ID ???????????????????????????????????????? (glob)
>  # Parent ???????????????????????????????????????? (glob)
>  P1
> _______________________________________________
> Mercurial-devel mailing list
> Mercurial-devel at selenic.com
> http://selenic.com/mailman/listinfo/mercurial-develMore information about the Mercurial-devel mailing list