Záložky neboli bookmarks

Bookmark neboli záložka je alternativní uživatelské značení vybrané revize. Používá se k označení krátkodobých "anonymních" větví.

Název "pojmenované" větve je součástí changesetu a tudíž trvalou součástí historie. Záložky nejsou součástí changesetů, potažmo historie a ukládají se do nesledovaného souboru .hg/bookmarks.

Na rozdíl od neměnitelných tagů lze záložky přemisťovat, přejmenovávat i mazat.

Záložka je buď ve stavu aktivním (ve výpisu hg bookmarks je označená hvězdičkou) nebo pasivním. Aktivní záložka se posouvá s novým komitem, pasivní záložka setrvává na místě.

Manipulace se záložkami

Vytvoření záložky v aktuální revizi:

Vytvoření záložky v určené (neaktuální) revizi č. 5:

Aktualizace pracovní kopie k neaktivní záložce a její aktivace:

Přejmenování záložky:

Přemístění záložky:

Smazání záložky:

Deaktivace záložky:

Zjištění přítomnosti záložek v repozitáři:

Zjištění příchozích/odchozích záložek:

Push záložky (včetně větve):

Od verze 2.3 provádí Mercuriál pull záložky automaticky (bez opce -B).

Divergentní záložky

Divergentní je stejnojmenná záložka, přenesená (pull) ze vzdáleného repozitáře s odlišným obsahem. Taková záložka se automaticky přejmenuje na @cecilie a je nutno ji sloučit s lokálním changesetem, což provede sám Mercuriál, pokud to zvládne anebo se sloučení provede ručně. Po komitu úspěšného sloučení je divergentní záložka automaticky odebrána.

Viz také

Kick Start: Záložky Mercuriálu

CzechBookmarks (last edited 2014-01-10 15:20:48 by Tovim)