Tutoriál 3 - Klonování repozitáře

Předchozí kapitolou Tutoriálu je Vytvoření repozitáře, následuje Historie repozitáře

Nejjednodušší způsob jak začít s Mercurialem, je použít kopii existujícího projektu s repozitářem a soubory.

Použijeme k tomu příkaz clone 1 , který vytvoří úplnou kopii jiného repozitáře i s případnými pracovními soubory.

Klonováním vytvoříme kopii projektu "hello" ze stránek selenic.com v nově vytvořeném lokálním repozitóriu moje-halo:

> hg clone http://www.selenic.com/repo/hello moje-halo

Půjde-li vše dobře, příkaz clone vytvoří tento výstup (Mercurial 2.8):

requesting all changes
adding changesets
adding manifests
adding file changes
added 2 changesets with 2 changes to 2 files
updating to branch default
2 files updated, 0 files merged, 0 files removed, 0 files unresolved

V aktuálním adresáři bychom měli nalézt repozitórium s názvem moje-halo, obsahující sledované soubory hello.c, Makefile a repozitář .hg, který obsahuje historii projektu plus různé interní informace -- viz Repository.

Sledované soubory jsou přesnou kopií souborů z hrotové (tip) revize větve "default" v právě klonovaném repozitáři.

V Mercuriálu jsou všechny revize zcela samostatné. Při klonování repozitáře se nový repozitář stává přesnou kopií originálu. Následné odlišné změny lze mezi repozitáři přenášet akcemi pull (poslat) a push (stáhnout).

Příkaz hg clone přenese repozitář .hg včetně pracovních souborů poslední revize (obvykle označované jako "tip") větve default vzdáleného repozitória do lokálního repozitória. Informaci o tom, která revize byla použita, získáme příkazem summary::2

$ cd moje-halo
$ hg summary
parent:   1:82e55d328c8c tip
 Create a makefile
branch:   default
commit:   (clean)
update:   (current)

Repozitórium, které má sloužit jako centrální repozitář projektu - kam se budou změny jenom posílat (příkazem push), nemusí obsahovat pracovní soubory. Takové repozitórium vytvoříme příkazem

> hg clone Zdroj Destinace -U

Lze také klonovat jenom určitou část repozitáře, například jenom určitou větev nebo určitou sadu revizí. Viz "hg help clone".

Nyní se již můžeme pustit do zkoumání historie našeho nového repozitáře na další stránce Historie repozitáře.


CategoryCzech

CzechTutorialClone (last edited 2014-01-03 10:37:26 by Tovim)