Tutorial 10 - Závěr

Toto je poslední kapitola Tutoriálu. Předchozí kapitolou je Řešení konfliktu

Tento tutoriál popisuje jen základní koncepty Mercurialu a některé potřebné příkazy.

Pro další studium je vřele doporučována kniha Bryana O' Sullivana Distributed Revision Control with Mercurial.

Otázky ohledně Mercurialu lze klást i číst na stránce MailingLists nebo kanálu IRC #mercurial on irc.freenode.net.

Mnoho zdaru při používání DistributedSCM!


CategoryCzech

CzechTutorialConclusion (last edited 2012-04-28 13:01:42 by Tovim)