Tutoriál 4 - Zkoumání historie repozitáře

Předchozí téma Tutoriálu bylo Klonování repozitáře. Následné téma je Vytvoření první změny.

V této chvíli máme naklonovaný repozitář v adresáři moje-halo.

Podívejme se na historii tohoto repozitáře. Použijeme k tomu příkaz log. Ten vytiskne souhrn všech událostí, které se v čase vyskytly, počínaje událostí poslední.

> hg log
changeset:  1:82e55d328c8c
tag:     tip
user:    mpm@selenic.com
date:    Fri Aug 26 01:21:28 2005 -0700
summary:   Create a makefile

changeset:  0:0a04b987be5a
user:    mpm@selenic.com
date:    Fri Aug 26 01:20:50 2005 -0700
summary:   Create a standard "hello, world" program

Výstupní řádky příkazu log potřebují jisté vystvětlení.

Podrobnější informaci o historii získáme příkazem verbózního výstupu opcí -v nebo --debug:

> hg log -v
changeset:  1:82e55d328c8c
tag:     tip
user:    mpm@selenic.com
date:    Fri Aug 26 01:21:28 2005 -0700
files:    Makefile
description:
Create a makefile

(...)

> hg log --debug
changeset:  1:82e55d328c8ca4ee16520036c0aaace03a5beb65
tag:     tip
parent:   0:0a04b987be5ae354b710cefeba0e2d9de7ad41a9
parent:   -1:0000000000000000000000000000000000000000
manifest:  1:0c7c1d435e6703e03ac6634a7c32da3a082d1600
user:    mpm@selenic.com
date:    Fri Aug 26 01:21:28 2005 -0700
files+:   Makefile
extra:    branch=default
description:
Create a makefile

(...)

Verbózní výstup obsahuje více polí než normální výstup.

Výstup --debug připojí následující pole k verbóznímu výstupu (viz také DebuggingFeatures):

Příkaz log má ještě opci -r pro výběr určitých changesetů.

> hg log -r1
changeset:  1:82e55d328c8c
tag:     tip
user:    mpm@selenic.com
date:    Fri Aug 26 01:21:28 2005 -0700
summary:   Create a makefile

<!> Opce -r ve skutečnosti podporuje velmi flexibilní syntaxi pro určení rozsahu changesetů. Tuto vlastnost si bohužel vzhledem k malému počtu changesetů v našem příkladě neukážeme. Více informací lze získat na manpage.

Příkaz log má také opci -p pro zobrazení oprávek (patches), souvisejících s changesety:

> hg log -r1 -p
changeset:  1:82e55d328c8c
tag:     tip
user:    mpm@selenic.com
date:    Fri Aug 26 01:21:28 2005 -0700
summary:   Create a makefile

diff -r 0a04b987be5a -r 82e55d328c8c Makefile
--- /dev/null  Fri Aug 26 01:20:50 2005 -0700
+++ b/Makefile Fri Aug 26 01:21:28 2005 -0700
@@ -0,0 +1,1 @@
+all: hello

případně při nastavení [defaults] diff = --git -unified 0

diff --git a/Makefile b/Makefile
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/Makefile
@@ -0,0 +1,1 @@
+all: hello

Můžeme také použít příkaz tip pro zobrazení posledního changesetu. Příkaz tip lze považovat za zkratku pořadí log -r tip.

> hg tip
changeset:  1:82e55d328c8c
tag:     tip
user:    mpm@selenic.com
date:    Fri Aug 26 01:21:28 2005 -0700
summary:   Create a makefile

> hg log -r tip
changeset:  1:82e55d328c8c
tag:     tip
user:    mpm@selenic.com
date:    Fri Aug 26 01:21:28 2005 -0700
summary:   Create a makefile

Nyní, když už máme jisté povědomí o čem je řeč, vrhněme se na provedení nějaké změny! Vzhůru na Vytvoření první změny!


CategoryCzech

CzechTutorialHistory (last edited 2013-12-28 20:41:59 by Tovim)