Tutoriál 2 - Vytvoření repozitáře

Předchozí kapitolou Tutoriálu je Instalace programu, další kapitolou je Klonování repozitáře

V Mercurialu se všechno točí kolem repozitáře. Repozitář je složka .hg uvnitř kořenového adresáře projektu (repozitória). Repozitórium je pracovní prostor, kterému také říkáme pracovní adresář — viz Základní pojmy Mercurialu.

Na rozdíl od jiných verzovacích systémů můžete vytvářet repozitář kdykoli - máte-li oprávnění k zápisu. Všechno, co musíte udělat, je provést inicializaci, která vytvoří subsložku .hg ve vašem kořenovém adresáři projektu.

K tomuto účelu používáme příkaz init.1

Vytvořme v našem souborovém systému repozitář v projektové složce "repo".

> mkdir repo
> cd repo

> hg init

Přesvědčíme se, že náš kořenový adresář obsahuje složku .hg:

> dir
      
./ ../ .hg/  # zjednodušeno    

Nyní můžeme do projektové složky přidat nějaké soubory. V tomto případě vytváříme soubory po inicializaci repozitáře. Stejně snadno bychom však je mohli vytvořit před inicializací repozitáře. Aby se přidané soubory staly součástí verzovacího systému Mercurialu, musíme je v obou případech nejprve přihlásit ke sledování speciálním příkazem "hg add".

> echo > hello.txt
> hg status
? hello.txt  # neznámý soubor

$ hg add hello.txt

Příkazem "hg add" jsme z neznámého souboru vytvořili možného kandidáta komitu.

$ hg commit -m "hello.txt added"

{i} Je nutné vědět, že v repozitáři se neukládá kompletní verze změněného souboru, nýbrž rozdíl mezi změněnou a původní verzí - tak zvaný diff. Nový soubor se samozřejmě uloží celý.

Často Mercurial použijeme ke klonování repozitáře, který vytvořil někdo jiný. Ukážeme si to v následující kapitole Klonování repozitáře.


CategoryCzech

CzechTutorialInit (last edited 2013-12-28 19:28:34 by Tovim)