Oversættelse af Mercurial relaterede programmer

This page is provided to help translators to deal with Danish translations. The rest of the page is in Danish.

Denne side er til for at hjælpe oversættere håndtere danske oversættelser af alle projekter til Mercurial.

Mercurial

hg book

Kapitel

Oversættere

Status

Anmeldere

ch00-preface

ch01-intro

ch02-tour-basic

ch03-tour-merge

ch04-concepts

ch05-daily

ch06-collab

ch07-filenames

ch08-branch

ch09-undo

ch10-hook

ch11-template

ch12-mq

ch13-mq-collab

ch14-hgext

appA-svn

appB-mq-ref

appC-srcinstall

appD-license

TortoiseHg

wiki

Ordliste

Oversættelser anvendt til specifikke termer. Se også http://www.klid.dk/dansk/ordlister/ordliste.html

Engelsk

Dansk

Kommentarer

(by)default

(som)standard

(revision)history

(revisions)historik

(with no)argument(s)

(uden)argument(er)

add

tilføj

ancestor

forfader

AJ: stamfader. Peer: forfader er kortere og mere generelt

annotate

annotere

apply (patch)

anvend (lap)

archive

arkiv

author

forfatter

backout

omgør

basename

bisect

bisect

Peer: "del" er en mulighed, men fortæller for lidt om at vi søger. Det er nok lettest at definere et nyt begreb med et låneord.

branch

gren

Sune: "spor" virker som en bedre analogi, da spor kan flette sammen, modsat grene

bundle (file)

bundt

change hunks

change(set)

ændring

changegroup (file)

changelog

ændringslog

changeset hash

ændrings-hash

Peer: "set" kan vi vist godt set bort fra

changeset header

ændrings-hoved

checkout/update

opdater

checkout er alias til update

command, this

comment, commit

commit

integrere

Martin: deponer

commit message

integrationsbesked

Martin: deponeringsbesked

diff

forskel

Jeg er i tvivl om dette skal oversættes, da der også findes en diff kommando

directory

katalog

Peer: folder

draft

kladde

En mercurial fase

extend(ed)

extension

udviddelse

hash identifier(s)

head

hoved

head changeset(s)

hunk

stump

Peer: Hvilken oversættelse har gnu patch brugt?

import

importer

list of ...

list af ...

merge

flet

note

note

other parent

anden forælder

patch

lap

Martin: rettelse, AJ: jeg tilslutter mig rettelse som i "programrettelse". Peer: Klid angiver lap, som desuden er dejlig kort.

patchset

AJ: jf. patch, så foreslås "rettelsessæt"

phase

fase

public

offentlig

En mercurial fase

pull

træk

push

skub

recover

gendan

rename

omdøb

repo(sitory)

depot

(ikke arkiv, den er taget)

resolve

løs

evt. "vedtage/ikke vedtaget" el. "afgøre/ikke afgjort"

revert/undo

tilbagefør

revision

revision

schedule

AJ: foreslår køreplan

search

søg

secret

hemmelig

En mercurial fase

shelve

læg på hylden/tag fra hylden

PS: (mest for sjov) sylt. AJ: foreslår henlægge, evt. aflægge (som i "aflagte bukser")

snapshot

strip

fjern

summary

uddrag

Peer: opsummering, Klid: sammendrag, resumé

tag

mærkat

tip

spids

Peer: Nogen foreslog "od" men det var vist mest for sjov. Jeg synes det er en sej oversættelse. AJ: på dansk bruger man også tip i samme betydning, eks. næsetip

tracked files

styrede filer

verify

kontroller

working directory

arbejdskatalog

Brugt i Launchpad, evt. også arbejdsmappe


CategoryTranslations

DanishTranslation (last edited 2012-03-02 06:04:20 by PeerSommerlund)