Saugyklos pakeitimų istorija

(šis puslapis - viena iš LithuanianTutorial įvado dalių. Ankstesnė dalis - LithuanianTutorialClone, kita dalis - LithuanianTutorialFirstChange)

Taigi, pasinaudoję clone komanda, mes klonavome saugyklą (Repository) ir dabar turime tikslią jos kopiją, pavadintą mano-hello.

Peržiūrėkime šios saugyklos istoriją. Tam naudosime komandą log. Bus parodytas visų šioje saugykloje įvykdytų veiksmų sąrašas, pradedant nuo naujausių ir baigiant pačia pirma saugykloje atlikta operacija.

$ hg log
changeset:  1:82e55d328c8c
tag:     tip
user:    mpm@selenic.com
date:    Fri Aug 26 01:21:28 2005 -0700
summary:   Create a makefile

changeset:  0:0a04b987be5a
user:    mpm@selenic.com
date:    Fri Aug 26 01:20:50 2005 -0700
summary:   Create a standard "hello, world" program

Išsiaiškinkime, ką reiškią šios išvestos eilutės:

Detalesnę saugyklos istorijos informaciją galima sužinoti pasinaudojus išplėstine išvestimi su parametru -v, arba globaliu --debug parametru, kuris parodys viską ką turi:

$ hg log -v
changeset:  1:82e55d328c8c
tag:     tip
user:    mpm@selenic.com
date:    Fri Aug 26 01:21:28 2005 -0700
files:    Makefile
description:
Create a makefile

(...)

$ hg log --debug
changeset:  1:82e55d328c8ca4ee16520036c0aaace03a5beb65
tag:     tip
parent:   0:0a04b987be5ae354b710cefeba0e2d9de7ad41a9
parent:   -1:0000000000000000000000000000000000000000
manifest:  1:0c7c1d435e6703e03ac6634a7c32da3a082d1600
user:    mpm@selenic.com
date:    Fri Aug 26 01:21:28 2005 -0700
files+:   Makefile
extra:    branch=default
description:
Create a makefile

(...)

Išplėstinė išvestis turi keletą naujų eilučių, palyginus su standartine.

--debug išvestis prie išplėstinės prideda šias papildomas eilutes (žr. DebuggingFeatures):

Komanda log turi -r parametrą atskirų pakeitimų rinkinių peržiūrėjimui.

$ hg log -r1
changeset:  1:82e55d328c8c
tag:     tip
user:    mpm@selenic.com
date:    Fri Aug 26 01:21:28 2005 -0700
summary:   Create a makefile

<!> nurodant -r parametrą galima naudoti labai lanksčią sintaksę, norint pasirinkti kelių pakeitimų rinkinių grupę. Dėl mažo pakeitimų rinkinių skaičiaus mūsų saugykloje, dabar to pademonstruoti negalime. Daugiau informacijos rasite žinyno puslapyje.

Taip pat galima pridėti parametrą -p - bus parodytos ir su pakeitimų rinkiniu susijusios atskiros failų modifikacijos:

$ hg log -r1 -p
changeset:  1:82e55d328c8c
tag:     tip
user:    mpm@selenic.com
date:    Fri Aug 26 01:21:28 2005 -0700
summary:   Create a makefile

diff -r 0a04b987be5a -r 82e55d328c8c Makefile
--- /dev/null  Fri Aug 26 01:20:50 2005 -0700
+++ b/Makefile Fri Aug 26 01:21:28 2005 -0700
@@ -0,0 +1,1 @@
+all: hello

Galime naudoti ir tip komandą, kad pamatytume informaciją apie viršūnę, t.y. naujausią pakeitimų rinkinį. tip komanda - tai trumpesnė log -r tip alternatyva.

$ hg tip
changeset:  1:82e55d328c8c
tag:     tip
user:    mpm@selenic.com
date:    Fri Aug 26 01:21:28 2005 -0700
summary:   Create a makefile

$ hg log -r tip
changeset:  1:82e55d328c8c
tag:     tip
user:    mpm@selenic.com
date:    Fri Aug 26 01:21:28 2005 -0700
summary:   Create a makefile

Jau žinome, kas yra mūsų saugykloje, ir kaip tai buvo sukurta, taigi keliaukime į LithuanianTutorialFirstChange ir padarykime keletą pakeitimų patys!


CategoryTutorial

LithuanianTutorialHistory (last edited 2013-04-25 09:45:22 by MariusKrivicius)