Mercurial įdiegimas

(šis puslapis - viena iš LithuanianTutorial įvado dalių. Kita dalis - LithuanianTutorialInit)

Įdiegti Mercurial jūsų kompiuteryje yra visiškai nesunku.

Kai jau turėsite Mercurial, grįžkite čia.

Mercurial programa vadinasi hg. Kiekviena Mercurial komanda turi būti pradedama dviejų raidžių žodžiu hg, po kurio seka komandos pavadinimas ir galiausiai ivairūs parametrai bei argumentai.

Jeigu Mercurial buvo įdiegtas sėkmingai, tai dabar galime atsidaryti konsolę (Windows: Start > Programs > Accessories > Command Prompt) ir komandinėje eilutėje įrašyti hg - programa turėtų išvesti keleto dažniausiai naudojamų komandų aprašymus:

$ hg
Mercurial Distributed SCM

basic commands:

 add        add the specified files on the next commit
 annotate   show changeset information per file line
 clone      make a copy of an existing repository
 commit     commit the specified files or all outstanding changes
 (...)

use "hg help" for the full list of commands or "hg -v" for details

Norėdami sužinoti, kokią Mercurial versiją naudojate, įveskite:

$ hg version
Mercurial Distributed SCM (version 1.0)

Copyright (C) 2005-2008 Matt Mackall <mpm@selenic.com> and others
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

Mercurial sistemai reikės vartotojo vardo, kad galėtų išsaugoti pakeitimus. Geriausia tam panaudoti savo elektroninio pašto adresą, sukuriant naują konfiguracijos failą - ~/.hgrc1 (Unix šeimos OS) arba %VARTOTOJAS%\Mercurial.ini - MercurialIni (Windows OS) - ir atitinkamoje vietoje pridedant štai tokias eilutes:

[ui]
username = Jonas Jonaitis <jonas@one.lt>

Jeigu viskas pavyko, skaitykite kitą skyrių LithuanianTutorialInit.


CategoryTutorial