(dla lepszego zrozumienia systemu przeczytaj UnderstandingMercurial)

Wykorzystanie systemu Mercurial

Niniejszy tutorial jest wstępem do systemu Mercurial. Nie zakładamy żadnej znajomości systemów kontroli wersji. Jest on także dostępny w języku Francuskim, Hiszpańskim, Japońskim, Chińskim i Koreańskim.

Po zakończeniu lektury, powinieneś wiedzieć o:

Jest zalecane, abyś przeczytał manual systemu Mercurial hg(1) oraz hgrc(5), które można także znaleźć wśród źródeł jako doc/hg.1.txt i doc/hgrc.5.txt.

Jak czytać ten tutorial

Konwencje formatowania przyjęte w dokumencie są proste. Nazwy poleceń i parametrów wyświetlane są czcionką stałej szerokości.

A line of input that you should type into your shell or command prompt is displayed in a fixed font, and the line will start with a $ character.

A line of output that you should expect Mercurial or your shell to display is displayed in a fixed font, but with no special character at the start of the line.

$ this is a line of user input
this is a line of program output

We use the bash shell in all examples. The concepts remain the same for other Unix shells and the Windows cmd.exe, but the syntax of some operations may change. For example, ls in a Unix shell is roughly equivalent to dir under Windows, and Unix vi is similar to Windows edit.

Table of contents


CategoryTranslations

PolishTranslation (last edited 2012-11-11 13:36:37 by abuehl)