คำสั่ง Head

hg heads [-r REV] [REV]...

ส่วนยอด คือ[:ThaiChangeSet:เซ็ตการแก้ไข]ที่ไม่มีเซ็ตการแก้ไขลูก ในขณะที่[:ThaiTip:ส่วนปลาย]คือส่วนยอดที่ถูกแก้ไขล่าสุด คุณอาจเห็นส่วนยอดของ repository ได้หลายอันเนื่องจากการ[:ThaiPull:ดึงประวัติการแก้ไข]เข้ามาใน [:ThaiRepository:repository] แต่ว่ายังไม่ได้ทำการ[:ThaiMerge:รวมประวัติการแก้ไข]

ถ้าคุณเพิ่งทำการ[:ThaiCommit:คอมมิท] เซ็ตการแก้ไขที่เกิดจากการคอมมิทนั้นจะกลายเป็นส่วนยอด และถ้าคุณเพิ่งดึงประวัติมาจากอีก repository นึง ส่วนปลายของ repository นั้นจะกลายเป็นส่วนปลายของ repository คุณแทน

Mercurial สนับสนุน[:ThaiMultipleHeads:การมีส่วนยอดได้หลายๆอัน]ภายในหนึ่ง repository

ตัวช่วยเหลือ: http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#heads

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง: [:ThaiBranch], [:ThaiWorkingDirectory:ไดเร็คทอรี่สำหรับใช้ทำงาน]


CategoryCommand CategoryGlossary CategoryThai