คำสั่ง Head

hg heads [-r REV] [REV]...

ส่วนยอด คือเซ็ตการแก้ไขที่ไม่มีเซ็ตการแก้ไขลูก ในขณะที่ส่วนปลายคือส่วนยอดที่ถูกแก้ไขล่าสุด คุณอาจเห็นส่วนยอดของ repository ได้หลายอันเนื่องจากการดึงประวัติการแก้ไขเข้ามาใน repository แต่ว่ายังไม่ได้ทำการรวมประวัติการแก้ไข

ถ้าคุณเพิ่งทำการคอมมิท เซ็ตการแก้ไขที่เกิดจากการคอมมิทนั้นจะกลายเป็นส่วนยอด และถ้าคุณเพิ่งดึงประวัติมาจากอีก repository นึง ส่วนปลายของ repository นั้นจะกลายเป็นส่วนปลายของ repository คุณแทน

Mercurial สนับสนุนการมีส่วนยอดได้หลายๆอันภายในหนึ่ง repository

ตัวช่วยเหลือ: http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#heads

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง: ThaiBranch, ไดเร็คทอรี่สำหรับใช้ทำงาน


CategoryCommand CategoryGlossary CategoryThai

ThaiHead (last edited 2009-05-19 19:31:03 by localhost)