การแก้ไขที่ยังไม่ถูกคอมมิท

การแก้ไขที่ยังไม่ถูกคอมมิทในไดเร็คทอรี่สำหรับใช้ทำงานก็คือข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างไฟล์ที่อยู่ในไดเร็คทอรี่กับเวอร์ชั่นที่เป็นบรรพบุรุษใน repository รวมไปถึงไฟล์ที่ถูกเพิ่ม ย้าย ลบ และเปลี่ยนชื่อด้วย

คุณสามารถดูเนื้อหาที่ถูกแก้ไขได้โดยใช้คำสั่ง diff

การคอมมิทการแก้ไขที่ยังค้างอยู่จะทำการสร้างเซ็ตการแก้ไขใหม่ใน repository โดย Mercurial จะเช็ค สถานะของไดเร็คทอรี่เพื่อดูว่าไฟล์ไหนถูกแก้ไขและจะต้องถูกคอมมิท

ในกรณีที่ไดเร็คทอรี่สำหรับใช้ทำงานมีบรรพบุรุษสองเวอร์ชั่น (เนื่องจากการรวมประวัติการแก้ไข) การแก้ไขที่ยังไม่ถูกคอมมิทจะเทียบเท่ากับเนื้อหาหลังจากแก้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)


CategoryGlossary CategoryThai

ThaiLocalModifications (last edited 2009-05-19 19:31:08 by localhost)