คำสั่ง manifest

hg manifest

มานิเฟสต์ (manifest) คือไฟล์ที่อธิบายเนื้อหาของเซ็ตการแก้ไขใดๆใน repository โดยมีเนื้อหาคือรายชื่อของไฟล์ที่อยู่ในเซ็ตการแก้ไขนั้น พร้อมเวอร์ชั่นของแต่ละไฟล์ มานิเฟสต์แต่ละอันจะมีรหัสประจำตัวในรูปแบบของ nodeid ซึ่งจะถูกอ้างอิงโดยเซ็ตการแก้ไขที่เกี่ยวข้อง

การดึงเซ็ตการแก้ไขอันใดอันหนึ่งกลับมา จริงๆแล้วก็คือการดึงรายชื่อและเวอร์ชั่นของไฟล์ที่อยู่ในมานิเฟสต์ที่ถูกอ้างอิงโดย เซ็ตการแก้ไขนั้น ซึ่งก็ทำได้ง่ายๆเพราะมานิเฟสต์ก็เป็นแค่ไฟล์ๆหนึ่งที่ถูกเก็บในรูปแบบของ revlog (ลองดูไฟล์ .hg/store/00manifest.d และไฟล์ดัชนี (.hg/store/00manifest.i)

นี่คือตัวอย่างของข้อมูลที่อยู่ในมานิเฟสต์:

$ hg --debug manifest
a240bca3a32747c68c413e090d94fb8d8b7945d1 644 .hgignore
64903d6bc1681739840d3180b984fff3526001ab 644 .hgtags
ea694a28b9b10803b7708cdf43f56f2589078b52 644 CONTRIBUTORS
5ac863e17c7035f1d11828d848fb2ca450d89794 644 COPYING
246219e9cd134000b910f65f395f3d60f66719b9 644 MANIFEST.in
e81018fed6bda3460c37dfc046d6601b10dbb201 644 Makefile
615e66a1a3b9580a06834fdd3470d1fc58d3bde5 644 PKG-INFO
a903ec460ca828fa8b7c4ca8f3abb97e6697457d 644 README
b0166ba7a8977756db92a88634da162844af978f 644 comparison.txt
b5bb77bceabd6932eacb0dae5a060dee0b6c70d3 644 contrib/bash_completion
5ca6d79f9a1d5e328de9adc65bc850ab771cf927 755 contrib/buildrpm
cc9ffe9f086735501b0baa207360d4478fd491d5 755 contrib/convert-repo
78f7c038716f258f451528e1e8241d895419f2ee 644 contrib/git-viz/git-cat-file
78f7c038716f258f451528e1e8241d895419f2ee 644 contrib/git-viz/git-diff-tree
78f7c038716f258f451528e1e8241d895419f2ee 644 contrib/git-viz/git-rev-list
78f7c038716f258f451528e1e8241d895419f2ee 644 contrib/git-viz/git-rev-tree
b58aa4c0ea58bb671532171ac4a2cd5957661531 644 contrib/git-viz/hg-viz
9d5ecbd3177e2cd88b9202e4fc27c60d410eae25 755 contrib/hgit
e46eccf6b286bbfeb0547f4940ada1aa5f6305ab 755 contrib/hgk
...

ตัวช่วยเหลือ: http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#manifest

ดู: Design


CategoryCommand CategoryInternals CategoryThai

ThaiManifest (last edited 2009-05-19 19:31:05 by localhost)