การแก้ไข

ใน Mercurial คำว่า การแก้ไข (revision) อาจมีได้สองความหมายขึ้นอยู่กับบริบทการใช้งาน

โดยปกติคำว่า "การแก้ไข" จะหมายถึงเซ็ตของการแก้ไขเซ็ตใดเซ็ตหนึ่งใน repository ยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณระบุเลขที่ครั้งที่แก้ไขสำหรับ repository ส่วนตัวของคุณโดยใช้ตัวเลือก --rev กับคำสั่ง hg update หรือคำสั่ง hg merge (หรือพูดได้ว่าเป็น "repository ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในประวัติการแก้ไข")

อีกความหมายนึงของคำว่า "การแก้ไข" จะใช้ในเชิงของ "เวอร์ชั่นของไฟล์" ที่อยู่ใน repository (หรือพูดได้ว่าเป็น "ไฟล์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในประวัติการแก้ไข")

เหตุผลที่มีสองความหมายนั้นก็เพราะ Mercurial ใช้เทคนิคเดียวกันในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเซ็ตของการแก้ไขและเวอร์ชั่นต่างๆของไฟล์แต่ละไฟล์ใน repository นั่นก็คือรูปแบบ revlog นั่นเอง (ดู Design)


CategoryGlossary CategoryThai

ThaiRevision (last edited 2009-05-19 19:31:01 by localhost)