เลขครั้งการแก้ไข

เลขครั้งการแก้ไขเป็นตัวเลขแบบ integer

ตัวเลขนี้มีไว้เพื่อให้สะดวกในการระบุการแก้ไขใน repository ของตัวเองเท่านั้น เพราะว่าตัวเลขนี้สั้นกว่ารหัสประจำเซ็ตการแก้ไขที่เป็นตัวเลขฐานสิบหก 40 หลักมากมาย

วิธีใช้งานที่พบบ่อย

โดยปกติแล้วผู้ใช้ส่วนใหญ่จะใช้เลขครั้งการแก้ไขเพื่อระบุเซ็ตการแก้ไขใน repository

คำเตือน

เลขครั้งการแก้ไขของแต่ละเซ็ตการแก้ไขนั้น มีความเป็นไปได้สูง ที่จะต่างกันไประหว่าง repository ต่างๆ อย่าใช้เลขครั้งการแก้ไข เวลาคุณพูดถึงเซ็ตการแก้ไขกับคนอื่นๆ ให้ใช้รหัสประจำเซ็ตการแก้ไขจะดีกว่า

หมายเหตุ

repository เปล่า (ที่ไม่มีเซ็ตการแก้ไข) มีเลขครั้งการแก้ไขเป็น -1 ซึ่งตรงกับ nodeid ชื่อ nullid ยกตัวอย่างเช่น:

$ hg log
$ hg status
$ hg head
changeset:   -1:000000000000
tag:         tip
user:
date:        Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000


CategoryGlossary CategoryThai

ThaiRevisionNumber (last edited 2009-05-19 19:31:09 by localhost)